İzmir Basın Sitesinde SHÇEK Çocuk Yurdu 30 Kollektörlü Güneş Enerjisi Sistemi Uygulandı